Regulamin - leStyle.pl

Regulamin Sklepu Internetowego leStyle.pl  

 §1.Informacje Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.leStyle.pl, jest firma MEDTEX Janusz Pliem-Perka oznaczona nr. REGON 471733166 NIP 7262195758,  zwana w dalszej części regulaminu MEDTEX, jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze jako sprzedawca zamówionych produktów. Klient otrzymuje potwierdzenie informacji, o której mowa powyżej, najpóźniej w momencie odbioru produktu.

2. Produkty to wszelkie towary, które klient może nabyć w Sklepie w ramach organizowanej prezentacji produktów witryny internetowej leStyle.pl.

3. Wszystkie ceny są cenami brutto - w cenę wliczony jest podatek VAT 23%.

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień i zaakceptowanie zawartych w formularzu warunków.

5. Zarówno każda osoba fizyczna jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają prawo dokonać jednorazowej rejestracji w Sklepie, wypełniając formularz rejestracyjny. Po zarejestrowaniu, osoba uzyskuje status użytkownika Sklepu. Każda kolejna wizyta użytkownika w Sklepie wymagać będzie podania uzyskanych podczas rejestracji nazwy użytkownika i hasła. Wszelkie dane podane podczas rejestracji zostaną automatycznie przywołane przez system.

6. Dokonanie zakupów w Sklepie jest równoznaczne akceptacji niniejszego regulaminu.

7. Oferta produktowa w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Ceny ważne są do wyczerpania zapasów lub do zmiany cen prezentowanych w tym Sklepie.

8. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części ekspozycji, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn. Nie może to jednak dotyczyć przerwania sprzedaży już rozpoczętej. Złożone zamówienia zostaną zrealizowane po cenach podanych w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu.

9. Promocje w Sklepie nie sumują się, chyba iż regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§ 2. Prawa autorskie

Wszelkie treści i zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej www.lestyle.pl chronione są prawem autorskim. W związku z powyższym wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części materiałów i zdjęć zawartych w sklepie lestyle.pl, bez wcześniejszego ustalenia z administratorem są nielegalne i zabronione oraz podlegają karze zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz.U. 94 nr 43 poz.170 oraz Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47 poz.211.

 

§3. Problemy podczas składania zamówienia

 W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Obsługa Sklepu zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić składającego zamówienie.

 

§4. Składanie Zamówienia

 Po odebraniu zamówienia, system automatycznie wysyła list elektroniczny (e-mail) zawierający specyfikację zamówienia. List ten jest potwierdzeniem dokonanych zakupów. Potwierdzenie zamówienia zawiera numer kolejny, który służy do identyfikacji transakcji w systemie. Numer ten należy zanotować lub utrwalić w inny sposób. Będzie on przydatny w śledzeniu realizacji zamówienia, procedury reklamacyjnej oraz weryfikacji płatności.

 

§5. Płatności

 Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem systemów płatniczych on-line oraz tradycyjnego przelewu bankowego.

 

§6. Zwrot  zakupionego przedmiotu/ów

 Zakupiony towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie był on używany i posiada oryginalne opakowanie i dowód sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta. Szczegółowy opis dt. zwrotów jest opisany w dziale wysyłka i zwroty.

 

§7. Postanowienia Końcowe

 MEDTEX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji udostępnianych na stronach sklepu internetowego leStyle.pl. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Spory wynikające z tytułu wykonania umowy kupna rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia, sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby MEDTEX.

LiveZilla Live Help